Khởi động từ

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Khởi động từ loại TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít 50AC-3 1NC1NO LC1E50 35%
4,848,800 VND
3,151,720 VND

Khởi động từ loại TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít 50AC-3 1NC1NO LC1E50 50AC/65AC/80AC/95AC/120AC/160AC

Khởi động từ loại TVS đấu nối bằng thanh đồng 200AC-3 LC1E200 35%
38,273,400 VND
24,877,710 VND

Khởi động từ loại TVS đấu nối bằng thanh đồng 200AC-3 LC1E200 200AC/250AC/300AC/400AC/500AC/630AC

CONTACT BLOCK LADN31 3NO/1NC LADN31 35%
247,500 VND
160,875 VND

CONTACT BLOCK LADN31 3NO/1NC LADN31

Khởi động từ loại TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít  LC1E40 35%
236,500 VND
153,725 VND

Khởi động từ loại TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít LC1E40 N/O -6AC--/40AC -- N/C -6AC--/40AC

Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC 9AC-3  LC1D9 35%
  • 1
1 đến 5 trong 5 sản phẩm