RCCB/RCBO/ELCB chống giật

Xem sản phẩm theo thương hiệu

ELCB 2P 15A 1.5KA 32GRc 25%
298,000 VND
223,500 VND

ELCB 2P 15A 1.5KA

3 sản phẩm
Cầu dao chống rò RCBO LS 1P+N 10KA RKS 1P+N 25%
782,000 VND
586,500 VND

Cầu dao chống rò RCBO LS 1P+N 10KA 6/10/16/20/25A

6 sản phẩm
Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA EZ9R36225 40%
760,100 VND
456,060 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA EZ9R36225 25/40/63A

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H3063 40%
10,047,400 VND
6,028,440 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H3063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A /250A

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N3063 40%
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N4063 40%
11,554,400 VND
6,932,640 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N4063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A /250A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA NV63-CV(HS) 50%
ELB W/o O.C protected 30A 2.5KA BJJ23030-8 30%
720,000 VND
504,000 VND

ELB W/o O.C protected 30A 2.5KA BJJ23030-8

ELB with O.C protected 30A 2.5KA BKW2503Y 30%
1,550,000 VND
1,085,000 VND

ELB with O.C protected 30A 2.5KA BKW2503Y

ELB with O.C protected 30A 10KA BKW2603SKY 30%
2,300,000 VND
1,610,000 VND

ELB with O.C protected 30A 10KA BKW2603SKY

ELB có bảo vệ quá tải & with O.C protected BJJ23022-8 30%
845,000 VND
591,500 VND

ELB có bảo vệ quá tải & with O.C protected BJJ23022-8 15/30A

ELB with O.C protected 30A 25KA BKW21003KY 30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

ELB with O.C protected 30A 25KA BKW21003KY

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 2P MEL-30/225 40%
648,000 VND
388,800 VND

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 2P MEL-30/225 25/32/40/63 A

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 4P MEL-30/425 40%
938,000 VND
562,800 VND

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 4P MEL-30/425 25/32/40/63 A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 30mA NV63-CV(HS) 50%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71440 40%
2,448,600 VND
1,469,160 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71440 40/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 10kA 15/30/100/200/500mA NV63-HV(HS) 50%
7,518,000 VND
3,759,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 10kA 15/30/100/200/500mA NV63-HV(HS) 16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 200-400A 70kA 30/100/200/500mA NV400-HEW(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 150A 75kA 100/200/500mA NV250-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 63-125A 75kA 30/100/200/500mA NV125-HEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 400-800A 70kA 100/200/500mA NV800-HEW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 300-630A 70kA 100/200/500mA NV630-HEW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 75A 75kA 30mA NV125-HEV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 63-125A 75kA 30/100/200/500mA NV125-HEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 125-225A 75kA 100/200/500mA NV250-HEV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 75kA 30/100/200/500mA NV250-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 63-125A 36kA 30/100/200/500mA NV125-SEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 30kA 30/100/200/500mA NV125-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 63-125A 36kA 30/100/200/500mA NV125-SEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 36kA 30/100/200/500mA NV250-SV(HS) 50%
1-35/186 sản phẩm