RCCB/RCBO/ELCB chống giật

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 30mA NV63-CV(HS) 50%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71440 40%
2,448,600 VND
1,469,160 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71440 40/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 10kA 15/30/100/200/500mA NV63-HV(HS) 50%
7,518,000 VND
3,759,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 10kA 15/30/100/200/500mA NV63-HV(HS) 16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 200-400A 70kA 30/100/200/500mA NV400-HEW(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 150A 75kA 100/200/500mA NV250-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 63-125A 75kA 30/100/200/500mA NV125-HEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 400-800A 70kA 100/200/500mA NV800-HEW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 300-630A 70kA 100/200/500mA NV630-HEW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 75A 75kA 30mA NV125-HEV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 63-125A 75kA 30/100/200/500mA NV125-HEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 125-225A 75kA 100/200/500mA NV250-HEV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 75kA 30/100/200/500mA NV250-HV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 63-125A 36kA 30/100/200/500mA NV125-SEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 30kA 30/100/200/500mA NV125-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 63-125A 36kA 30/100/200/500mA NV125-SEV(HS)(CE) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 36kA 30/100/200/500mA NV250-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 15/30/100/200/500mmA NV32-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 7.5kA 15/30/100/200/500mA NV63-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 30kA 30/100/200/500mA NV125-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 50kA 100/200/500mA NV630-SW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 36kA 30/100/200/500mA NV250-SV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 45kA 30/100/200/500A NV400-SW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 60A 10kA 15/30/100/200/500mA NV125-CV(HS) 50%
5,416,000 VND
2,708,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 60A 10kA 15/30/100/200/500mA NV125-CV(HS) 60/75/100/125A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 25kA 30/100/200/500mA NV250-CV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 36kA 30/100/200/500mA NV400-CW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 36kA 100/200/500mA NV630-CW(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 15mA NV63-CV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA NV63-CV(HS) 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA 15mA NV30-CS(HS)-305 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA 100mA NV30-CS(HS)-305 50%
1 đến 35 trong 176 sản phẩm