RCCB/RCBO/ELCB chống giật

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao tự động ngắn mạch và chống rò RCBO GSH201 (6A-63A) GSH201 AC-C☓/0.03
thiết bị đóng cắt RCBO 2P 6A 30mA 6KA 240VAC BBDE20631CNV 25%
570,000 VND
427,500 VND

thiết bị đóng cắt RCBO 2P 6A 30mA 6KA 240VAC BBDE20631CNV 6/16/20/25/32/40/50/63A

RCBO 1P+N 6A 10KA RKS 1P+N 25%
782,000 VND
586,500 VND

RCBO 1P+N 6A 10KA RKS 1P+N 6/10/16/20/25A

RCBO 1P+N 6A 6KA RKC 1P+N 25%
660,000 VND
495,000 VND

RCBO 1P+N 6A 6KA RKC 1P+N 6/10/16/20/25/32A

RCBO 1P+N 3A 4.5KA RKP 1P+N 25%
380,000 VND
285,000 VND

RCBO 1P+N 3A 4.5KA RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA RKN 3P + N 25%
775,000 VND
581,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA RKN 3P + N

Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A RKN 1P + N 25%
610,000 VND
457,500 VND

Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A RKN 1P + N

Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A RKN-b 1P + N 25%
700,000 VND
525,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A RKN-b 1P + N 25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A RKN-b 3P + N 25%
980,000 VND
735,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A RKN-b 3P + N

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 60A 18KA EBN103c 25%
1,980,000 VND
1,485,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 60A 18KA EBN103c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 14KA EBN53c 25%
1,600,000 VND
1,200,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 14KA EBN53c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 37KA EBS204c 25%
6,280,000 VND
4,710,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 37KA EBS204c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 250A 37KA EBN404c 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 18KA EBS104c 25%
3,260,000 VND
2,445,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 18KA EBS104c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 18KA EBN104c 25%
2,850,000 VND
2,137,500 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 18KA EBN104c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 37KA EBN803c 25%
14,200,000 VND
10,650,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 37KA EBN803c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 37KA EBN403c 25%
7,960,000 VND
5,970,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 37KA EBN403c

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 26KA EBN203c 25%
4,230,000 VND
3,172,500 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 26KA EBN203c

ELCB 2P 60A 5KA EBE102Fb 25%
940,000 VND
705,000 VND

ELCB 2P 60A 5KA EBE102Fb

ELCB 2P 40A 2.5KA EBS52Fb 25%
530,000 VND
397,500 VND

ELCB 2P 40A 2.5KA EBS52Fb

ELCB 2P 15A 2.5KA 32KGRd 25%
298,000 VND
223,500 VND

ELCB 2P 15A 2.5KA 32KGRd

ELCB 2P 15A 2.5KA 32GRhd 25%
272,000 VND
204,000 VND

ELCB 2P 15A 2.5KA 32GRhd

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 15A 1.5KA 32GRc 25%
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD K-30mA,240-415V, AC type A9R50425 40%
1,941,500 VND
1,164,900 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD K-30mA,240-415V, AC type A9R50425 25/40/63A

Cầu dao chống dòng dò RCCP 4P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75440 40%
2,002,000 VND
1,201,200 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCP 4P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75440 25/40/63A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71225 40%
1,447,600 VND
868,560 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71225 25/40/63/100A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12240 40%
1,586,200 VND
951,720 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12240 2P- 40/63/100A, 4P- 40/63A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD 300mA 240-415V AC Type A9R74440 40%
2,398,000 VND
1,438,800 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD 300mA 240-415V AC Type A9R74440 40/63/100A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD 300mA,240-415 AC Type A9R74225 40%
1,599,400 VND
959,640 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD 300mA,240-415 AC Type A9R74225 25/40/63A

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 30mA A9D31606 40%
1,998,700 VND
1,199,220 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 30mA A9D31606 6/10/16/20/25/32/40A

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 300mA A9D41606 40%
2,054,800 VND
1,232,880 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 300mA A9D41606 6/10/16/20/25/32/40A

Cầu dao chống dòng dò RCCP 2P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75225 40%
1,335,400 VND
801,240 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCP 2P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75225 25/40A

Cầu dao chống dòng dò RCCB 2P ilD K-30mA, 240-415V, AC Type A9R50225 40%
1,212,200 VND
727,320 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCB 2P ilD K-30mA, 240-415V, AC Type A9R50225 25/40A

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12440 40%
2,175,800 VND
1,305,480 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12440 40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300(S)mA,240-415 V A9R15491 40%
6,716,600 VND
4,029,960 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300(S)mA,240-415 V A9R15491

1 đến 35 trong 251 records