RCCB/RCBO/ELCB chống giật

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+NR 6000A AC 30MA (C3-C40) 410997-411006 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+NR 6000A AC 30MA (C3-C40) C3-C40

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR  300MA (25A AC -63A AC) 402070-402072 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 300MA (25A AC -63A AC) 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR  100MA (25A AC -63A AC) 402066-402068 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 100MA (25A AC -63A AC) 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR  30MA (25A AC -63A AC) 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 30MA (25A AC -63A AC) 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300MA (25A AC -63A AC) 402032-402034 -30%
894,300 VND
626,010 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300MA (25A AC -63A AC) 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100MA (25A AC -63A AC) 402028-402030 -30%
864,600 VND
605,220 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100MA (25A AC -63A AC) 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 30MA (25A AC -80A AC) 402024-402027 -30%
940,500 VND
658,350 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 30MA (25A AC -80A AC) 25A/40A/63A/80A

4 mẫu
Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 300mA A9D41606 -40%
2,112,000 VND
1,267,200 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 300mA 6/10/16/20/25/32/40A

7 mẫu
Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 30mA A9D31606 -40%
2,024,000 VND
1,214,400 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 30mA 6/10/16/20/25/32/40A

7 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71440 -40%
2,497,000 VND
1,498,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type 40/63A

2 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71225 -40%
1,474,000 VND
884,400 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD - 30mA 240-415V AC Type 25/40/63/100A

4 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD K-30mA,240-415V, AC type A9R50425 -40%
1,980,000 VND
1,188,000 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD K-30mA,240-415V, AC type 25/40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng dò RCCB 2P ilD K-30mA, 240-415V, AC Type A9R50225 -40%
1,221,000 VND
732,600 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCB 2P ilD K-30mA, 240-415V, AC Type 25/40A

2 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300(S)mA,240-415 V A9R15491 -40%
6,853,000 VND
4,111,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300(S)mA,240-415 V A9R15491

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD 300mA 240-415V AC Type A9R74440 -40%
2,442,000 VND
1,465,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD 300mA 240-415V AC Type 40/63/100A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD 300mA,240-415 AC Type A9R74225 -40%
1,628,000 VND
976,800 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD 300mA,240-415 AC Type 25/40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12240 -40%
1,617,000 VND
970,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD-100mA 240-415VAC Type 2P- 40/63/100A, 4P- 40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng dò RCCP 4P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75440 -40%
2,486,000 VND
1,491,600 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCP 4P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type 25/40/63A

2 mẫu
Cầu dao chống dòng dò RCCP 2P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75225 -40%
1,353,000 VND
811,800 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCP 2P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type 25/40A

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300mA,240-415 V A9R14491 -40%
4,895,000 VND
2,937,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300mA,240-415 V A9R14491

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12440 -40%
2,222,000 VND
1,333,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD-100mA 240-415VAC Type 40/63A

2 mẫu
Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò RCBO 1P+N 4.5kA 30mA EZ9D34610 -40%
649,000 VND
389,400 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò RCBO 1P+N 4.5kA 30mA EZ9D34610 10/16/20/25/32/40A

Cầu dao chống rò RCCB 300mA 4P EZ9R64440 -40%
1,144,000 VND
686,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 300mA 4P 40/63A

2 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 30mA EZ9R34425 -40%
1,111,000 VND
666,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA EZ9R36225 -40%
770,000 VND
462,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA 25/40/63A

3 mẫu
ELCB 2P 15A 1.5KA 32GRc -25%
298,000 VND
223,500 VND

ELCB 2P 15A 1.5KA

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCBO LS 1P+N 10KA RKS 1P+N -25%
782,000 VND
586,500 VND

Cầu dao chống rò RCBO LS 1P+N 10KA 6/10/16/20/25A

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H3063 -40%
10,047,400 VND
6,028,440 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H3063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A /250A

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N3063 -40%
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N4063 -40%
11,554,400 VND
6,932,640 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N4063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A /250A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA NV63-CV(HS) -50%
ELB W/o O.C protected 30A 2.5KA BJJ23030-8 -30%
720,000 VND
504,000 VND

ELB W/o O.C protected 30A 2.5KA BJJ23030-8

ELB with O.C protected 30A 2.5KA BKW2503Y -30%
1,550,000 VND
1,085,000 VND

ELB with O.C protected 30A 2.5KA BKW2503Y

ELB with O.C protected 30A 10KA BKW2603SKY -30%
2,300,000 VND
1,610,000 VND

ELB with O.C protected 30A 10KA BKW2603SKY

ELB có bảo vệ quá tải & with O.C protected BJJ23022-8 -30%
845,000 VND
591,500 VND

ELB có bảo vệ quá tải & with O.C protected BJJ23022-8 15/30A