Cầu dao kín nước

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao kín nước 1 chiều, 10A WSW101
707,300 VND
707,300 VND

Cầu dao kín nước 1 chiều, 10A WSW101

Cầu dao kín nước 2 chiều, 10A WSW102
795,300 VND
795,300 VND

Cầu dao kín nước 2 chiều, 10A WSW102

Cầu dao kín nước 1 chiều, 20A WSW114
883,300 VND
883,300 VND

Cầu dao kín nước 1 chiều, 20A WSW114

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 3P 500V IP66 WHT20_GY -35%
1,078,000 VND
700,700 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 3P 500V IP66 20/35/55/63/80A

5 mẫu
Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 2P 500V IP66 WHD20_GY -35%
1,023,000 VND
664,950 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 2P 500V IP66 20/35/55/63A

4 mẫu
Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 1P 250V IP66 WHS20_GY -35%
968,000 VND
629,200 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 1P 250V IP66 20/35/55A

3 mẫu
Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 20A, IP66 WSD420
1,182,500 VND
1,182,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 20A, IP66 WSD420

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 63A, IP66 WSD263
1,336,500 VND
1,336,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 63A, IP66 WSD263

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 20A, IP66 WSD220
762,300 VND
762,300 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 20A, IP66 WSD220

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 32A, IP66 WSD232
917,400 VND
917,400 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 32A, IP66 WSD232

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 45A, IP66 WSD245
1,225,400 VND
1,225,400 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 45A, IP66 WSD245

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 32A, IP66 WSD432
1,259,500 VND
1,259,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 32A, IP66 WSD432

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 45A, IP66 WSD445
1,512,500 VND
1,512,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 45A, IP66 WSD445

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 63A, IP66 WSD463
1,833,700 VND
1,833,700 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 63A, IP66 WSD463

Cầu dao kín nước IP66 NIS220 -30%
240,000 VND
168,000 VND

Cầu dao kín nước IP66 2P-4P, 20A-63A

12 mẫu
  • 1-15/15
  • 1