Máy biến áp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây nhôm AL %Z = 5-7%
521,136,000 VND
521,136,000 VND

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây nhôm AL %Z = 5-7% %Z = 5-7%

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây đồng CU %Z = 5-7%
716,562,000 VND
716,562,000 VND

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây đồng CU %Z = 5-7% %Z = 5-7%

  • 1-2/2