Cuộn Kháng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz LH
Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz LH
Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V  50Hz LH
5,290,000 VND
5,290,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz LH
4,602,300 VND
4,602,300 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz LH
11,638,000 VND
11,638,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz LH
10,119,770 VND
10,119,770 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output LH
5,565,080 VND
5,565,080 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input LH
4,639,330 VND
4,639,330 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 LH
2,496,880 VND
2,496,880 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 0.75-220kW

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D LH
Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha  220V, 440V (p=7%,3p=14%) NSR-L6 LH
  • 1-13/13