Phích cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Phích cắm 3P+ E  400V IP44 PKE16M434 -39%
192,500 VND
117,425 VND

Phích cắm 3P+ E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-0342 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E - IP67 MPN-0252 -45%
4 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP67 MPN-0142 -45%
2 mẫu
Phích cắm 4P + E 400V IP67 PKE16M735 -39%
499,400 VND
304,634 VND

Phích cắm 4P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Phích cắm 3P+E 400V IP67 PKE16M734 -39%
467,500 VND
285,175 VND

Phích cắm 3P+E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Phích cắm 2P+ E 230V IP67 PKE16M723 -39%
408,100 VND
248,941 VND

Phích cắm 2P+ E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 125A F04X-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E-IP44 MPN-015 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP44 MPN-014 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 2P+E - IP67 MPN-0132 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 2P+E - IP44 MPN-013 -45%
2 mẫu
Phích cắm Plug -IP66 3P 250V P-315 -45%
249,900 VND
137,445 VND

Phích cắm Plug -IP66 3P 250V 15/32A

2 mẫu
Phích cắm bằng nhựa 2P + E, 250V-16A, IP54 F0511-SR -30%
Phích cắm kín nước 30A - 3P - 250VAC WF4330 -30%
Phích cắm 4P + E  400V IP44 PKE16M435 -39%
228,800 VND
139,568 VND

Phích cắm 4P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Phích cắm 2P+E 230V IP44 PKE16M423 -39%
159,500 VND
97,295 VND

Phích cắm 2P+E 230V IP44 16/32A

2 mẫu
Phích cắm 5P  500V IP66 S56P520GY_G15 -39%
1,430,000 VND
872,300 VND

Phích cắm 5P 500V IP66 20/32/40A

3 mẫu
Phích cắm 4P 500V IP66 S56P420GY_G15 -39%
1,232,000 VND
751,520 VND

Phích cắm 4P 500V IP66 20/32/50A

3 mẫu
Phích cắm 3P 250V IP66 S56P310GY_G15 -39%
792,000 VND
483,120 VND

Phích cắm 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 63A F03X-6 -30%
Phích cắm cao su di động loại không kín nước F0511-S -30%
Phích cắm di động loại không kín nước 230V/400V 6H-IP44 F014-6 -30%
Phích cắm di động loại kín nước 125A 5P F0822-10V -30%
  • 1-32/32