Phích cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Phích cắm 3P+ E  400V IP44 PKE16M434 -39%
192,500 VND
117,425 VND

Phích cắm 3P+ E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-0342 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E - IP67 MPN-0252 -40%
4 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP67 MPN-0142 -40%
2 mẫu
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555124 555124 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555127 555127 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555125 555125 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555128 555128 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555126 555126 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A2P 555234 555234 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A3P 555235 555235 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP44 32A4P 555236 555236 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 125A3P 555628 555628 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 125A4P 555629 555629 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A2P 555324 555324 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A3P 555325 555325 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A3P 555328 555328 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A4P 555326 555326 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 16A4P 555329 555329 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A2P 555434 555434 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A3P 555428 555428 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A3P 555435 555435 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A4P 555436 555436 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A4P 555439 555439 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A3P 555525 555525 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A3P 555528 555528 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A4P 555526 555526 LH
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 63A4P 555529 555529 LH
Phích cắm 4P + E 400V IP67 PKE16M735 -39%
499,400 VND
304,634 VND

Phích cắm 4P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Phích cắm 3P+E 400V IP67 PKE16M734 -39%
467,500 VND
285,175 VND

Phích cắm 3P+E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Phích cắm 2P+ E 230V IP67 PKE16M723 -39%
408,100 VND
248,941 VND

Phích cắm 2P+ E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 125A F04X-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E-IP44 MPN-015 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP44 MPN-014 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 2P+E - IP67 MPN-0132 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 2P+E - IP44 MPN-013 -40%
2 mẫu
Phích cắm Plug -IP66 3P 250V P-315 -40%
249,900 VND
149,940 VND

Phích cắm Plug -IP66 3P 250V 15/32A

2 mẫu
Phích cắm bằng nhựa 2P + E, 250V-16A, IP54 F0511-SR -30%
Phích cắm kín nước 30A - 3P - 250VAC WF4330 -30%
Phích cắm 4P + E  400V IP44 PKE16M435 -39%
228,800 VND
139,568 VND

Phích cắm 4P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Phích cắm 2P+E 230V IP44 PKE16M423 -39%
159,500 VND
97,295 VND

Phích cắm 2P+E 230V IP44 16/32A

2 mẫu
Phích cắm 5P  500V IP66 S56P520GY_G15 -39%
1,430,000 VND
872,300 VND

Phích cắm 5P 500V IP66 20/32/40A

3 mẫu
Phích cắm 4P 500V IP66 S56P420GY_G15 -39%
1,232,000 VND
751,520 VND

Phích cắm 4P 500V IP66 20/32/50A

3 mẫu
Phích cắm 3P 250V IP66 S56P310GY_G15 -39%
792,000 VND
483,120 VND

Phích cắm 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu