Phích cắm & ổ cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm locking loại nổi, màu đen 250V WKxxxxK 30%
325,000 VND
227,500 VND

Ổ cắm locking loại nổi, màu đen 250V WKxxxxK 20A/30A

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY 35%
1,238,600 VND
805,090 VND

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY 10/13/15/20/32A

Cầu dao kín nước IP66 NIS220 30%
240,000 VND
168,000 VND

Cầu dao kín nước IP66 NIS220 2P-4P, 20A-63A

Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 40%
347,800 VND
208,680 VND

Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 16/32A

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 4P F3142-6/F3232 - 6/F334 - 6/F344 - 6
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 5P F3152-6/ F3252 - 6/ F335 - 6/ F345 - 6
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6/F3232 - 6/F333 - 6/F343 - 6
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 125A F14X-6
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6
liên hệ

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6 3/4/5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6
liên hệ

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 30%
407,000 VND
284,900 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 3P/4P/5P

Phích cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F0242-3V 30%
Ổ cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F2242-3V 30%
Ổ cắm gắn âm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F3242-3V 30%
 ổ cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F1242-3V 30%
Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 125A F24X-6
liên hệ

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 125A F24X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 63A F23X-6
liên hệ

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 63A F23X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 32A F22X2-6 30%
400,000 VND
280,000 VND

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 32A F22X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 16A F21X2-6 30%
280,000 VND
196,000 VND

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 16A F21X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6..
liên hệ

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6.. 3P - 230V/4P/5P - 400V

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78
liên hệ

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78 3P - 230V/4P/5P - 400V

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước 32A -5P - 400V - 6H - IP67  F75252-6 30%
Phích cắm di động loại kín nước IP67 125A F04X-6
Phích cắm di động loại kín nước IP67 63A F03X-6
liên hệ

Phích cắm di động loại kín nước IP67 63A F03X-6 3P/4P/5P

Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6
liên hệ

Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6 3P/4P/5P

Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6
liên hệ

Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng 16A F41X-6
Phích cắm nối chia 3 ổ cắm nối loại không kín nước 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 F9432000 30%
Ổ cắm nối chia 3 ngã loại không kín nước IP44 16A 3P F9432006 30%
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6
liên hệ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6
liên hệ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại không kín nước 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 F213-6ECO 30%
1 đến 35 trong 140 sản phẩm