Đèn Downlight trang trí

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp Ø185*H110-10*2W, khoét lỗ 175*90 AT-109 COB 40%
Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp Ø100*H110-10W, khoét lỗ Ø90 AT-108 COB 40%
Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø180*H140-35W, khoét lỗ Ø166 AT-105 PAR 40%
Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø92*H55-7W, khoét lỗ 75 AT-102 COB LED 40%
Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp Ø120*H30-7W, khoét lỗ 95 AT-95 COB LED 40%
Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp Ø70*H30-3W, khoét lỗ 55 AT-94 COB LED 40%
Đèn downlight âm trần hợp kim nhôm cao cấp Ø70*H30-3W, khoét lỗ 55 AT-93 COB LED 40%
Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu AT 40%
135,000 VND
81,000 VND

Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu AT 6/9/12/18W

Đèn âm trần siêu mỏng, hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø300*H15-24W, khoét lỗ Ø280 AT-78 LED 40%
Đèn âm trần siêu mỏng, hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø220*H15-18W, khoét lỗ Ø200 AT-77 LED 40%
Đèn âm trần siêu mỏng, hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø148*H15-9W, khoét lỗ Ø130 AT-75 LED 40%
Đèn âm trần siêu mỏng, hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø107*H15-4W, khoét lỗ Ø90 AT-73 LED 40%
Đèn âm trần siêu mỏng, hợp kim nhôm cao cấp vuông Ø90*H15-3W, khoét lỗ Ø70 AT-72 LED 40%
1-35/93 sản phẩm