Đèn Downlight trang trí

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn Downlight âm trần Led Vuông L135*W135*H125, khoét lỗ L105*W105, ánh sáng trắng NH 504 35%
Đèn Downlight âm trần Led Vuông 16W, L180*W180*H36 khoét lỗ L150*W150, ánh sáng vàng NH 520 35%
Đèn Downlight âm trần Led Vuông 4W, L100*W100*H36 khoét lỗ L70*W70, ánh sáng vàng NH 518 35%
Đèn Downlight âm trần Led COB Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø60, ánh sáng trắng NH 319 35%
Đèn Downlight âm trần Led COB Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø60, ánh sáng trắng NH 318 35%
Đèn Downlight âm trần Led COB Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø60, ánh sáng trắng NH 315 35%
Đèn Downlight âm trần Led COB Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø60, ánh sáng trắng NH 314 35%
Đèn Downlight âm trần Led COB Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø60, ánh sáng trắng NH 313 35%
Đèn Downlight âm trần Led COB Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø60, ánh sáng trắng NH 312 35%
Đèn Downlight âm trần Led Tròn 7W, Ø110*H70, khoét lỗ Ø90, ánh sáng trắng và vàng NH 562 35%
Đèn Downlight âm trần Led Tròn 7W, Ø135, khoét lỗ Ø110, ánh sáng trắng NH 545 35%
Đèn Downlight âm trần Led Tròn 3W, Ø110, khoét lỗ Ø80, ánh sáng trắng NH 544 35%
Đèn Downlight âm trần Led Vuông 6W, L90*W90*H30, khoét lỗ L70*W70, ánh sáng trắng NH 529 35%
Đèn Downlight âm trần Led Tròn 18W, Ø210*H30, khoét lỗ Ø160, ánh sáng trắng và vàng NH 528 35%
1 đến 35 trong 56 sản phẩm