Đèn chiếu điểm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn Led COB chiếu điểm 20W Ø90*H220, ánh sáng vàng, vỏ trắng NP 03A-20W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 10W Ø70*H120, ánh sáng vàng, vỏ trắng NP 03A-10W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 35W Ø110*H200, ánh sáng vàng, vỏ đen NP 06B-35W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 18W Ø95*H170, ánh sáng vàng, vỏ đen NP 06B-18W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 35W Ø110*H200, ánh sáng vàng, vỏ trắng NP 06A-35W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 18W Ø95*H170, ánh sáng vàng, vỏ trắng NP 06A-18W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 20W Ø90*H160, ánh sáng vàng, vỏ đen NP 01B-20W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 12W Ø70*H130, ánh sáng vàng, vỏ đen NP 01B-12W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 20W Ø90*H160, ánh sáng vàng, vỏ trắng NP 01A-20W 35%
Đèn Led COB chiếu điểm 12W Ø70*H130, ánh sáng vàng, vỏ trắng NP 01A-12W 35%
Đèn Led chiếu điểm 3W NCA 16 NCA 16 35%
250,000 VND
162,500 VND

Đèn Led chiếu điểm 3W NCA 16 NCA 16

Đèn Led chiếu điểm 3W NCA 17 NCA 17 35%
300,000 VND
195,000 VND

Đèn Led chiếu điểm 3W NCA 17 NCA 17

  • 1
1 đến 12 trong 12 sản phẩm