Đèn Led công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn nhà xưởng 150W mẫu F HB-FW150 35%
liên hệ

Đèn nhà xưởng 150W mẫu F HB-FW150

Đèn nhà xưởng 140W mẫu F HB-FW140 35%
liên hệ

Đèn nhà xưởng 140W mẫu F HB-FW140

Đèn nhà xưởng 110W mẫu F HB-FW110 35%
6,990,000 VND
4,543,500 VND

Đèn nhà xưởng 110W mẫu F HB-FW110

Đèn nhà xưởng 90W mẫu F HB-FW90 35%
6,760,000 VND
4,394,000 VND

Đèn nhà xưởng 90W mẫu F HB-FW90

Đèn nhà xưởng 60W mẫu F HB-FW60 35%
3,120,000 VND
2,028,000 VND

Đèn nhà xưởng 60W mẫu F HB-FW60

Đèn led nhà xưởng mẫu D 300W HB-DS300 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 300W HB-DS300

Đèn led nhà xưởng mẫu D 280W HB-DS280 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 280W HB-DS280

Đèn led nhà xưởng mẫu D 240W HB-DS240 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 240W HB-DS240

Đèn led nhà xưởng mẫu D 220W HB-DS220 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 220W HB-DS220

Đèn led nhà xưởng mẫu D 200W HB-DS200 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 200W HB-DS200

Đèn led nhà xưởng mẫu D 170W HB-DS170 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 170W HB-DS170

Đèn led nhà xưởng mẫu D 150W HB-DS150 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 150W HB-DS150

Đèn led nhà xưởng mẫu D 140W HB-DS140 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 140W HB-DS140

Đèn led nhà xưởng mẫu D 120W HB-DS120 35%
liên hệ

Đèn led nhà xưởng mẫu D 120W HB-DS120

Đèn led nhà xưởng mẫu D 100W HB-DS100 35%
4,020,000 VND
2,613,000 VND

Đèn led nhà xưởng mẫu D 100W HB-DS100

Đèn led nhà xưởng mẫu D 90W HB-DS90 35%
3,790,000 VND
2,463,500 VND

Đèn led nhà xưởng mẫu D 90W HB-DS90

Đèn led nhà xưởng mẫu D 80W HB-DS80 35%
3,310,000 VND
2,151,500 VND

Đèn led nhà xưởng mẫu D 80W HB-DS80

Đèn led nhà xưởng mẫu D 60W HB-DS60 35%
2,880,000 VND
1,872,000 VND

Đèn led nhà xưởng mẫu D 60W HB-DS60

Đèn led nhà xưởng mẫu E 200W vỏ đen HB-EB200 35%
Đèn led nhà xưởng mẫu E 150W vỏ đen HB-EB150 35%
Đèn led nhà xưởng mẫu E 100W vỏ đen HB-EB100 35%
Đèn led nhà xưởng mẫu A 200W vỏ đen và bạc HB-AB200 / HB-AG200 35%
Đèn led nhà xưởng mẫu A 150W vỏ đen và bạc HB-AB150 / HB-AG150 35%
Đèn led nhà xưởng mẫu A 100W vỏ đen và bạc HB-AB100 / HB-AG100 35%
Đèn nhà xưởng 50w HB-B50H 35%
2,770,000 VND
1,800,500 VND

Đèn nhà xưởng 50w HB-B50H

Đèn nhà xưởng 80w HB-B80H 35%
3,930,000 VND
2,554,500 VND

Đèn nhà xưởng 80w HB-B80H

Đèn nhà xưởng 100w HB-B100H 35%
5,480,000 VND
3,562,000 VND

Đèn nhà xưởng 100w HB-B100H

Đèn nhà xưởng120w HB-B120H 35%
5,830,000 VND
3,789,500 VND

Đèn nhà xưởng120w HB-B120H

Đèn nhà xưởng 120w HB-A120C 35%
5,280,000 VND
3,432,000 VND

Đèn nhà xưởng 120w HB-A120C

Đèn nhà xưởng 150w HB-B150H 35%
6,540,000 VND
4,251,000 VND

Đèn nhà xưởng 150w HB-B150H

Đèn nhà xưởng 150w HB-A150C 35%
6,050,000 VND
3,932,500 VND

Đèn nhà xưởng 150w HB-A150C

Đèn nhà xưởng 200w HB-B200H 35%
7,530,000 VND
4,894,500 VND

Đèn nhà xưởng 200w HB-B200H

Đèn nhà xưởng 200w HB-A200C 35%
7,080,000 VND
4,602,000 VND

Đèn nhà xưởng 200w HB-A200C

Đèn led nhà xưởng 100W 3000/6000K UFO-100-V/TT/T 35%
1,850,000 VND
1,202,500 VND

Đèn led nhà xưởng 100W 3000/6000K UFO-100-V/TT/T

Đèn led nhà xưởng 150W 3000/6000K UFO-150-V/TT/T 35%
2,550,000 VND
1,657,500 VND

Đèn led nhà xưởng 150W 3000/6000K UFO-150-V/TT/T

1-35/57 sản phẩm
Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2 40%
256,000 VND
153,600 VND

Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W 40%
108,000 VND
64,800 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240 35%
1,868,000 VND
1,214,200 VND

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240

Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W 40%
104,000 VND
62,400 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W