Cáp đồng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25)  CXV/S-DATA-XX
Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV, cách điện PVC(Cu/PVC-600V-JIS C3307 và 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1) DuCV
Dây đơn cứng ruột đồng 0.6/1kV tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 ĐƠN XX/10
Cáp điện lực CVV 2xXX CVV 2xXX
liên hệ

Cáp điện lực CVV 2xXX CVV 2xXX

Dây đôi mềm ruột đồng PVC tiêu chuẩn công trình VCmd 2xXX
Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX
Dây đôi mềm (dây súp) 2 x XX, ruột đồng 300V tiêu chuẩn UL 62 ĐÔI 2 x XXT
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng 300V tiêu chuẩn UL 62 DEP
Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX
liên hệ

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX
Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX
liên hệ

Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX

Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX
liên hệ

Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX

Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2xXX VCmd 2xXX
Dây cáp pha mềm VVCm - 4x16  VVCm - 4x16
180,350 VND
180,350 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 4x16 VVCm - 4x16

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35 VVCm - 3x35
287,010 VND
287,010 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35 VVCm - 3x35

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25 VVCm - 3x25
207,000 VND
207,000 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25 VVCm - 3x25

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16 VVCm - 3x16
136,330 VND
136,330 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16 VVCm - 3x16

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10 VVCm - 3x10
88,410 VND
88,410 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10 VVCm - 3x10

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0 VVCm - 3x8.0
69,830 VND
69,830 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0 VVCm - 3x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0 VVCm - 3x6.0
51,030 VND
51,030 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0 VVCm - 3x6.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0 VVCm - 3x4.0
33,690 VND
33,690 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0 VVCm - 3x4.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5 VVCm - 3x2.5
22,500 VND
22,500 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5 VVCm - 3x2.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5 VVCm - 3x1.5
14,220 VND
14,220 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5 VVCm - 3x1.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0 VVCm - 3x1.0
9,770 VND
9,770 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0 VVCm - 3x1.0

Dây cáp pha mềm VVCm 2x35 VVCm 2x35
197,080 VND
197,080 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x35 VVCm 2x35

Dây cáp pha mềm VVCm 2x25 VVCm 2x25
143,120 VND
143,120 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x25 VVCm 2x25

Dây cáp pha mềm VVCm 2x16 VVCm 2x16
95,160 VND
95,160 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x16 VVCm 2x16

Dây cáp pha mềm VVCm 2x10 VVCm 2x10
62,440 VND
62,440 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x10 VVCm 2x10

Dây cáp pha mềm VVCm 2x8.0 VVCm 2x8.0
48,230 VND
48,230 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x8.0 VVCm 2x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm 2x6.0 VVCm 2x6.0
35,630 VND
35,630 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x6.0 VVCm 2x6.0

Dây cáp pha mềm VVCm 2x4.0 VVCm 2x4.0
24,060 VND
24,060 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x4.0 VVCm 2x4.0

Dây cáp pha mềm VVCm 2x2.5 VVCm 2x2.5
16,080 VND
16,080 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x2.5 VVCm 2x2.5

Dây cáp pha mềm VVCm 2x1.5 VVCm 2x1.5
10,110 VND
10,110 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x1.5 VVCm 2x1.5

Dây cáp pha mềm VVCm 2x1.0 VVCm 2x1.0
7,190 VND
7,190 VND

Dây cáp pha mềm VVCm 2x1.0 VVCm 2x1.0

1 đến 35 trong 121 sản phẩm