Cáp đồng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng Daphaco, tiêu chuẩn dân dụng Fa 4x1.5
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0
5,670 VND
5,670 VND

Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 Fa 2 x(1.5-35)

Dây đôi mềm Oval dẹp, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DEP 1.5
Dây đơn cứng, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐƠN 12/ 10
Cáp Duplex 8.0 - 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DUPLEX 8.0
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 VCmd 2x0.5 15%
Dây đôi mềm ruột đồng PVC tiêu chuẩn công trình VCmd 2x0.5
Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25)  CXV/S-DATA-XX
Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV, cách điện PVC(Cu/PVC-600V-JIS C3307 và 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1) DuCV
Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX
Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX
liên hệ

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX
Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX
liên hệ

Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX

Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX
liên hệ

Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX

Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo
Dây cáp pha mềm VVCm - 4x16  VVCm - 4x16
180,350 VND
180,350 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 4x16 VVCm - 4x16

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35 VVCm - 3x35
287,010 VND
287,010 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35 VVCm - 3x35

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25 VVCm - 3x25
207,000 VND
207,000 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25 VVCm - 3x25

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16 VVCm - 3x16
136,330 VND
136,330 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16 VVCm - 3x16

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10 VVCm - 3x10
88,410 VND
88,410 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10 VVCm - 3x10

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0 VVCm - 3x8.0
69,830 VND
69,830 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0 VVCm - 3x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0 VVCm - 3x6.0
51,030 VND
51,030 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0 VVCm - 3x6.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0 VVCm - 3x4.0
33,690 VND
33,690 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0 VVCm - 3x4.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5 VVCm - 3x2.5
22,500 VND
22,500 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5 VVCm - 3x2.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5 VVCm - 3x1.5
14,220 VND
14,220 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5 VVCm - 3x1.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0 VVCm - 3x1.0
9,770 VND
9,770 VND

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0 VVCm - 3x1.0

1 đến 35 trong 126 records