Cáp đồng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Dây đơn mềm Cu/PVC 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 VCm X -15%
12 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm X -15%
4 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610  VVCm - 4xX -15%
6 mẫu
Dây đơn cứng VC - 300/500V - TCVN 6610-3 (Cu/PVC) VC-X -15%
3 mẫu
Dây đơn cứng VC - 450/750V - TCVN 6610-3 (Cu/PVC) VC-X -15%
5 mẫu
Dây đơn cứng VC - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) VC-X -15%
3 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 -15%
3 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935  VVCm - 4x8.0
5 mẫu
Dây đôi mềm VCmd - 2x0.5 VCmd - 2x0.5 -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm OVAL dẹp VCmo 2x0.75 -15%
5,810 VND
4,939 VND

Dây đôi mềm OVAL dẹp

6 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 2x1.5 -15%
4 mẫu
Dây đôi mềm ruột đồng PVC tiêu chuẩn công trình VCmd 2x0.5 -15%
5 mẫu
Dây đơn mềm ruột đồng VCm tiêu chuẩn công trình VCm -15%
19 mẫu
Dây đôi mềm OVAL dẹp ruột đồng VCmo tiêu chuẩn công trình VCmo -15%
6 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng Daphaco, tiêu chuẩn dân dụng Fa 4x1.5 -15%
9 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 -15%
10 mẫu
Dây đôi mềm Oval dẹp, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DEP 1.5 -15%
4 mẫu
Dây đôi mềm (dây súp) 2 x 16, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐÔI 2 x 16T -15%
5 mẫu
Dây đơn cứng, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐƠN 12/ 10 -15%
4 mẫu
Cáp Duplex 8.0 - 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DUPLEX 8.0 -15%
4 mẫu
Cáp điện CXV/SE-SWA-3x25-12/20(24) kV  1213201 -13%
Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 -15%
Dây đôi mềm 2x24T 2x24T -15%
3,610 VND
3,069 VND

Dây đôi mềm 2x24T

Dây đôi mềm 2x32T 2x32T -15%
4,640 VND
3,944 VND

Dây đôi mềm 2x32T

Dây đôi mềm 2x30T 2x30T -15%
6,640 VND
5,644 VND

Dây đôi mềm 2x30T

Dây đôi mền 2x16T 2X16T -15%
2,560 VND
2,176 VND

Dây đôi mền 2x16T 2X16T

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV tiêu chuẩn công trình DuCV 6.0 -15%
32,240 VND
27,404 VND

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV tiêu chuẩn công trình 6.0 mm2/8.0 mm2/10 mm2/16 mm2

4 mẫu
Dây đơn cứng tiết diện 12/10mm VC1 tiêu chuẩn công trình  12/10 VC1 -15%
5 mẫu
  • 1-36/36