Cáp đồng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

cáp mạng Cat 5E UTP DS-1LN5E-E/E LH
2,840,000 VND
2,840,000 VND

cáp mạng Cat 5E UTP DS-1LN5E-E/E

Cáp mạng CAT5E UTP DS-1LN5E-S LH
3,610,000 VND
3,610,000 VND

Cáp mạng CAT5E UTP DS-1LN5E-S

Cáp mạng CAT6 UTP DS-1LN6-UE-W LH
4,540,000 VND
4,540,000 VND

Cáp mạng CAT6 UTP DS-1LN6-UE-W

Cáp mạng CAT6 UTP DS-1LN6-UU LH
4,920,000 VND
4,920,000 VND

Cáp mạng CAT6 UTP DS-1LN6-UU

Dây điện đồng bọc nhựa PVC 1 lõi cứng VC -20%
12 mẫu
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) VCm -18%
18 mẫu
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo 2x0.75 -18%
6 mẫu
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 VCmd 2x0.5 -18%
5 mẫu
Dây đôi mềm Oval dẹp, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DEP 1.5 -20%
4 mẫu
Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25) CXV/S-DATA-XX -20%
Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX -20%
Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX -20%
135,080 VND
108,064 VND

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX -20%
Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX -20%
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935  VVCm - 4x8.0 -20%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610  VVCm - 4x1.0 -20%
5 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 -20%
Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10 -20%
Dây đôi mềm OVAL dẹp VCmo 2x0.75 -20%
Dây đôi mềm VCmd - 2x0.5 VCmd - 2x0.5 -20%
Dây đơn cứng 12/10 - VC1 12/10 - VC1 -20%
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 -20%
Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX
Dây đơn mềm ruột đồng VCm tiêu chuẩn công trình VCm -20%