Cáp điện CV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 0.6/1kV TCVN 5935-1 CV .. -18%
45 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205 -20%
16 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV 1100506 -20%
15 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn công trình CV 1.5 -20%
16 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1100110 -20%
24 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x8 (2x7/1.2) - 600 JIS 1110207 -20%
Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302 -20%
16 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402 -20%
16 mẫu
Dây đồng trần xoắn C (TCVN5064-1994) C .. -20%
Cáp Quadruplex Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV 1111805 -20%
Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV 1111005 -20%
  • 1-18/18