Cáp điện CV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn công trình CV 1.5 -15%
16 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (Cu/PVC) CV X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) CV X -15%
5 mẫu
Dây điện lực hạ thế CV 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 (Loại TER) 56006937 -15%
3 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.0 -15%
12 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x8 (2x7/1.2) - 600 JIS 1110207 -18%
Dây đồng trần xoắn C (TCVN5064-1994) C .. -18%
13 mẫu
Cáp Quadruplex Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV 1111805 -18%
16 mẫu
Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV 1111005 -18%
16 mẫu
  • 1-14/14