Cáp điện CV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.0
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 450/750V CV 1.0 15%
2,959 VND
2,516 VND

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 450/750V CV 1.0

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV (1.0 - 250) CV
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV (1.5-300) CV
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.5
Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402
49,800 VND
49,800 VND

Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402

Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302
39,300 VND
39,300 VND

Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302

Cáp Quadruplex Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV 1111805
59,700 VND
59,700 VND

Cáp Quadruplex Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV 1111805

Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV 1111005
44,800 VND
44,800 VND

Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV 1111005

Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205
30,100 VND
30,100 VND

Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205

Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV 1100506
203,000 VND
203,000 VND

Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV 1100506

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1100110
44,200 VND
44,200 VND

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1100110

  • 1
1 đến 15 trong 15 records