Cáp điện CV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Dây đồng trần xoắn C (TCVN5064-1994) C .. -20%
22,726 VND
18,181 VND

Dây đồng trần xoắn C (TCVN5064-1994) C ..

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 0.6/1kV TCVN 5935-1 CV .. -20%
45 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV (1.0 - 250) CV 1.0 -20%
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV (1.5-300) CV 1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn công trình CV 1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.0 -20%
Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402 -20%
49,800 VND
39,840 VND

Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402

Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302 -20%
39,300 VND
31,440 VND

Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302

Cáp Quadruplex Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV 1111805 -20%
59,700 VND
47,760 VND

Cáp Quadruplex Qu-CV-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV 1111805

Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV 1111005 -20%
44,800 VND
35,840 VND

Cáp Triplex Tr-CV-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1kV 1111005

Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205 -20%
30,100 VND
24,080 VND

Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205

Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV 1100506 -20%
203,000 VND
162,400 VND

Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV 1100506

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1100110 -20%
44,200 VND
35,360 VND

Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1100110

  • 1-17/17
  • 1