Loại chống thấm nước

Xem sản phẩm theo thương hiệu

  • 1-11/11
  • 1
Cầu dao kín nước 1 chiều, 20A WSW114
883,300 VND
883,300 VND

Cầu dao kín nước 1 chiều, 20A WSW114

Cầu dao kín nước 2 chiều, 10A WSW102
795,300 VND
795,300 VND

Cầu dao kín nước 2 chiều, 10A WSW102

Cầu dao kín nước 1 chiều, 10A WSW101
707,300 VND
707,300 VND

Cầu dao kín nước 1 chiều, 10A WSW101

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 63A, IP66 WSD463
1,833,700 VND
1,833,700 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 63A, IP66 WSD463

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 45A, IP66 WSD445
1,512,500 VND
1,512,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 45A, IP66 WSD445

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 32A, IP66 WSD432
1,259,500 VND
1,259,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 32A, IP66 WSD432

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 20A, IP66 WSD420
1,182,500 VND
1,182,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 20A, IP66 WSD420

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 63A, IP66 WSD263
1,336,500 VND
1,336,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 63A, IP66 WSD263

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 45A, IP66 WSD245
1,225,400 VND
1,225,400 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 45A, IP66 WSD245

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 32A, IP66 WSD232
917,400 VND
917,400 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 32A, IP66 WSD232

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 20A, IP66 WSD220
762,300 VND
762,300 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 20A, IP66 WSD220

  • 1-11/11
  • 1