Công tắc đồng hồ

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm đo điện năng/công suất Kawasan KW-EN106 25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm đo điện năng/công suất Kawasan KW-EN106

Ổ cắm đa năng Kawasan điều khiển từ xa - hẹn giờ bằng wifi KW-WIFI-TS1 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17S 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17BS 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17B 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17C 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS622 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS611 25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số PTS15C 25%
Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38 25%
520,000 VND
390,000 VND

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38B 25%
620,000 VND
465,000 VND

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38B

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS18B 25%
360,000 VND
270,000 VND

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS18B

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS181D 25%
625,000 VND
468,750 VND

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS181D

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS15B 25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS15B

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36 25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B 25%
260,000 VND
195,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D 25%
260,000 VND
195,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C 25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15 25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A 25%
170,000 VND
127,500 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16 25%
160,000 VND
120,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D 25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D

Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457 30%
190,000 VND
133,000 VND

Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7 30%
1,060,000 VND
742,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB35809NE5 30%
Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118 30%
950,000 VND
665,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 30%
590,000 VND
413,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 15A/20A

Công tắc đồng hồ loại Din module- gắn thanh Din, 220-240VAC, 50/60Hz, 16A TB5560187N 30%
  • 1
1-28/28 sản phẩm