Công tắc đồng hồ

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm đo điện năng/công suất Kawasan KW-EN106 -25%
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số TS17B -25%
Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7 -30%
Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB35809NE5 -30%
Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118 -30%
Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 -30%
Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457 -30%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14E -25%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36 -25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B -25%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D -25%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C -25%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15 -25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A -25%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16 -25%
160,000 VND
120,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D -25%
Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS18B -25%
Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS15B -25%
Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS181D -25%
Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38 -25%
Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38B -25%
  • 1-28/28