Công tắc đồng hồ

Xem sản phẩm theo thương hiệu

  • 1-28/28
  • 1
Ổ cắm đo điện năng/công suất Kawasan KW-EN106 -25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm đo điện năng/công suất Kawasan KW-EN106

Ổ cắm đa năng Kawasan điều khiển từ xa - hẹn giờ bằng wifi KW-WIFI-TS1 -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17S -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17BS -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17B -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS17C -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS622 -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số TS611 -25%
Công tắc hẹn giờ thanh ray - lắp từ điện dạng kỹ thuật số PTS15C -25%
Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38 -25%
520,000 VND
390,000 VND

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38B -25%
620,000 VND
465,000 VND

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS38B

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS18B -25%
360,000 VND
270,000 VND

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS18B

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS181D -25%
625,000 VND
468,750 VND

Công tắc thời gian gắn tường dạng cơ TS181D

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS15B -25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc thời gian gắn tủ điện dạng cơ TS15B

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36 -25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B -25%
260,000 VND
195,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D -25%
260,000 VND
195,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C -25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15 -25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A -25%
170,000 VND
127,500 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16 -25%
160,000 VND
120,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D -25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D

Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457 -30%
190,000 VND
133,000 VND

Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7 -30%
1,060,000 VND
742,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB35809NE5 -30%
Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118 -30%
950,000 VND
665,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 -30%
590,000 VND
413,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 15A/20A

Công tắc đồng hồ loại Din module- gắn thanh Din, 220-240VAC, 50/60Hz, 16A TB5560187N -30%
  • 1-28/28
  • 1