Catalogue & Bảng giá hãng Schneider

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 3P 500V IP66 WHT20_GY 35%
1,024,100 VND
665,665 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 3P 500V IP66 WHT20_GY 20/35/55/63/80A

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 2P 500V IP66 WHD20_GY 35%
969,100 VND
629,915 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 2P 500V IP66 WHD20_GY 20/35/55/63A

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 1P 250V IP66 WHS20_GY 35%
917,400 VND
596,310 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 1P 250V IP66 WHS20_GY 20/35/55A

Công tắc có đế 3P 500V IP66 S56SW310GY 35%
918,500 VND
597,025 VND

Công tắc có đế 3P 500V IP66 S56SW310GY 10/16/20/32/50/63A

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 35%
1,840,300 VND
1,196,195 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 IP44/ IP67

Ổ cắm có công tắc 5P 500V IP66 S56C520GY 35%
4,455,000 VND
2,895,750 VND

Ổ cắm có công tắc 5P 500V IP66 S56C520GY 20/32/40A

Ổ cắm có công tắc 4P 500V IP66 S56C420GY 35%
2,476,100 VND
1,609,465 VND

Ổ cắm có công tắc 4P 500V IP66 S56C420GY 20/32/50A

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY 35%
1,288,100 VND
837,265 VND

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY 10/13/15/20/32A

Công tắc có đế 2P 500V IP66 S56SW220GY 35%
974,600 VND
633,490 VND

Công tắc có đế 2P 500V IP66 S56SW220GY 20/32/50A

Công tắc có đế 1P 250V IP66 S56SW110GY 35%
666,600 VND
433,290 VND

Công tắc có đế 1P 250V IP66 S56SW110GY 10/20/32A

Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 S56SO520GY 35%
2,120,800 VND
1,378,520 VND

Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 S56SO520GY 20/32/40A

Ổ cắm có đế 4P 500V IP66 S56SO420GY 35%
1,349,700 VND
877,305 VND

Ổ cắm có đế 4P 500V IP66 S56SO420GY 20/32/50A

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY 35%
649,000 VND
421,850 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY 10/13/15/20/32A

Phích cắm 5P  500V IP66 S56P520GY_G15 35%
1,364,000 VND
886,600 VND

Phích cắm 5P 500V IP66 S56P520GY_G15 20/32/40A

Phích cắm 4P 500V IP66 S56P420GY_G15 35%
1,175,900 VND
764,335 VND

Phích cắm 4P 500V IP66 S56P420GY_G15 20/32/50A

Phích cắm 3P 250V IP66 S56P310GY_G15 35%
759,000 VND
493,350 VND

Phích cắm 3P 250V IP66 S56P310GY_G15 10/13/15/20/32A

Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM403 35%
1,508,100 VND
980,265 VND

Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM403

Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 PKF16W735 35%
716,100 VND
465,465 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 PKF16W735 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 PKF16W734 35%
619,300 VND
402,545 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 PKF16W734 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 PKF16W723 35%
559,900 VND
363,935 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 PKF16W723 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 PKF16W435 35%
363,000 VND
235,950 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 PKF16W435 16/32A

Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 PKF16W434 35%
349,800 VND
227,370 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 PKF16W434 16/32A

Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF PKF16W423 35%
279,400 VND
181,610 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF PKF16W423 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V PKF16F723 35%
433,400 VND
281,710 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V PKF16F723 2P 230V 16/32/63/125A, 3P 400V 16/32/63/125A, 4P 400V 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V PKF16F423 35%
205,700 VND
133,705 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V PKF16F423 4P 400V 16/32A, 3P 400V 16/32A, 2P 230V 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 PKF16G735 35%
569,800 VND
370,370 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 PKF16G735 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 PKF16G734 35%
479,200 VND
311,480 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 PKF16G734 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 PKF16G435 35%
250,800 VND
163,020 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 PKF16G435 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 PKF16G434 35%
229,900 VND
149,435 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 PKF16G434 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP44 PKF16G423 35%
205,700 VND
133,705 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP44 PKF16G423 16/32A

Ổ cắm nối 4P+E 400V IP67 PKFx PKF16M735 35%
531,300 VND
345,345 VND

Ổ cắm nối 4P+E 400V IP67 PKFx PKF16M735 16/32/63/125A

Ổ cắm nối 3P + E 400V IP67 PKF16M734 35%
456,500 VND
296,725 VND

Ổ cắm nối 3P + E 400V IP67 PKF16M734 16/32/63/125A

1-32/45 sản phẩm

Xem Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp các hãng khác

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Legrand Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic/Nanoco Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp