Catalogue & Bảng giá hãng Schneider

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY 35%
1,238,600 VND
805,090 VND

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY 10/13/15/20/32A

Công tắc có đế 2P 500V IP66 S56SW220GY 35%
937,200 VND
609,180 VND

Công tắc có đế 2P 500V IP66 S56SW220GY 20/32/50A

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 35%
1,769,900 VND
1,150,435 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 IP44/ IP67

Ổ cắm có công tắc 5P 500V IP66 S56C520GY 35%
4,283,400 VND
2,784,210 VND

Ổ cắm có công tắc 5P 500V IP66 S56C520GY 20/32/40A

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 3P 500V IP66 WHT20_GY 35%
994,400 VND
646,360 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 3P 500V IP66 WHT20_GY 20/35/55/63/80A

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 2P 500V WHD20_GY 35%
949,500 VND
617,175 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 2P 500V WHD20_GY 20/35/55/63A

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 1P 250V WHS20_GY 35%
891,000 VND
579,150 VND

Ngắt Điện Phòng Thấm Nước 1P 250V WHS20_GY 20/35/55A

Ổ cắm có công tắc 4P 500V IP66 S56C420GY 35%
2,380,400 VND
1,547,260 VND

Ổ cắm có công tắc 4P 500V IP66 S56C420GY 20/32/50A

Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 S56SO520GY 35%
2,039,400 VND
1,325,610 VND

Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 S56SO520GY 20/32/40A

Ổ cắm có đế 4P 500V IP66 S56SO420GY 35%
1,298,000 VND
843,700 VND

Ổ cắm có đế 4P 500V IP66 S56SO420GY 20/32/50A

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY 35%
623,700 VND
405,405 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY 10/13/15/20/32A

Đế kín nước schneider S56ES1GY_G15 35%
148,500 VND
96,525 VND

Đế kín nước schneider S56ES1GY_G15 101 x 101 x 38/ 101 x 101 x 63

Hộp đế kín nước Schneider IP66 S56E1GY_G15 35%
182,600 VND
118,690 VND

Hộp đế kín nước Schneider IP66 S56E1GY_G15 101 x 198 x 38/101 x 198 x 38

Công tắc có đế 3P 500V IP66 S56SW310GY 35%
883,300 VND
574,145 VND

Công tắc có đế 3P 500V IP66 S56SW310GY 10/16/20/32/50/63A

Công tắc có đế 1P 250V IP66 S56SW110GY 35%
641,300 VND
416,845 VND

Công tắc có đế 1P 250V IP66 S56SW110GY 10/20/32A

Phích cắm 5P  500V IP66 S56P520GY_G15 35%
1,311,200 VND
852,280 VND

Phích cắm 5P 500V IP66 S56P520GY_G15 20/32/40A

Phích cắm 4P 500V IP66 S56P420GY_G15 35%
1,130,800 VND
735,020 VND

Phích cắm 4P 500V IP66 S56P420GY_G15 20/32/50A

Phích cắm 3P 250V IP66 S56P310GY_G15 35%
729,300 VND
474,045 VND

Phích cắm 3P 250V IP66 S56P310GY_G15 10/13/15/20/32A

Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM403 35%
1,449,800 VND
942,370 VND

Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM403

Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 PKF16W735 35%
688,600 VND
447,590 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 PKF16W735 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 PKF16W734 35%
595,100 VND
386,815 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 PKF16W734 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 PKF16W723 35%
537,900 VND
349,635 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 PKF16W723 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 PKF16W435 35%
348,700 VND
226,655 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 PKF16W435 16/32A

Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 PKF16W434 35%
336,600 VND
218,790 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 PKF16W434 16/32A

Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF PKF16W423 35%
268,400 VND
174,460 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF PKF16W423 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V PKF16F723 35%
416,900 VND
270,985 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V PKF16F723 2P 230V 16/32/63/125A, 3P 400V 16/32/63/125A, 4P 400V 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V PKF16F423 35%
198,000 VND
128,700 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V PKF16F423 4P 400V 16/32A, 3P 400V 16/32A, 2P 230V 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 PKF16G735 35%
547,800 VND
356,070 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 PKF16G735 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 PKF16G734 35%
478,500 VND
311,025 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 PKF16G734 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP67 PKF16G723 35%
416,900 VND
270,985 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP67 PKF16G723 16/32/63/125A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 PKF16G435 35%
240,900 VND
156,585 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 PKF16G435 16/32A

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 PKF16G434 35%
221,100 VND
143,715 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 PKF16G434 16/32A

1 đến 32 trong 45 sản phẩm

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp các hãng khác

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic/Nanoco Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE