Catalogue & Bảng giá Schneider

Dòng Vivace & Phụ Kiện Schneider

Công tắc - Ổ cắm Schneider

Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng 13A màu trắng KB413S -37%
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu xám KB426UES2_AS_G19 -37%
Bộ ổ cắm mạng đôi cat 5E KB32RJ5E -37%
Bộ ổ cắm điện thoại đôi KB32TS -37%
Bộ ổ cắm TV đôi màu trắng KB32TV -37%
Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn Anh 13A KBT413S_WE -37%
Ổ cắm đôi sạc USB 2.1A màu trắng KB32USB_WE -37%
Ổ cắm đơn sạc USB 2.1A màu trắng KB31USB_WE -37%
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu trắng KBT426UEST2_G19 -37%
Ổ cắm đơn 2 chấu 10A màu trắng KB426US_WE -37%
Nút nhấn chuông 10A 250V KB31BPB_WE -37%
Công tắc đơn 2 cực 45A màu trắng KB31DR45N_WE -37%
Công tắc đơn 2 cực 20A màu trắng KB31D20NE_WE -37%
Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX màu xám KB34S_AS -37%
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX màu xám  KB32_AS -37%
Bộ công tắc bốn 2 chiều 16A màu trắng KB34S_WE -37%
Công tắc ba 2 chiều 16A màu trắng KB33_WE -37%
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A KB31_WE -37%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX màu xám KB34S_1_AS -37%
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX màu xám KB33_1_AS -37%
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX màu xám KB32_1_AS -37%
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16 A KB32_1_WE -37%
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX màu xám KB31_1_AS -37%
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 250V KB426US2_WE -37%
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A trắng KB426UEST_G19 -37%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX KB34S_1_WE -37%
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX KB33_1_WE -37%
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX KB32_WE -37%
Bộ ổ cắm TV đơn màu trắng KB31TV_WE -37%
Bộ ổ cắm điện thoại đơn KB31TS_WE -37%
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn KB31RJ5E_WE -37%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu trắng KB31EKT_WE -37%
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX màu trắng KB31_1_WE -37%
Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W màu xám bạc KB31RD400_AS -37%
Bộ công tắc "Không làm phiền","Xin dọn phòng" KB31BD_C_AS -37%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu xám bạc KB31EKT_AS -37%
Bộ ổ cắm dao cạo râu màu xám bạc KBT727V_AS -37%

Thương hiệu Công tắc - Ổ cắm

Công tắc - Ổ cắm Roman Công tắc - Ổ cắm Kawasan Công tắc - Ổ cắm Sonata Công tắc - Ổ cắm LONON Công tắc - Ổ cắm Honeywell Công tắc - Ổ cắm Legrand Công tắc - Ổ cắm Duhal Công tắc - Ổ cắm VMK Công tắc - Ổ cắm Rạng Đông Công tắc - Ổ cắm MPE Công tắc - Ổ cắm Nanoco Công tắc - Ổ cắm Sino Vanlock Công tắc - Ổ cắm Panasonic Công tắc - Ổ cắm Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Công tắc - Ổ cắm