Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 30%
135,000 VND
94,500 VND

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 30%
187,000 VND
130,900 VND

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 30%
140,000 VND
98,000 VND

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 30%
175,000 VND
122,500 VND

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng 16A F41X-6 30%
157,000 VND
109,900 VND

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng 16A F41X-6 3P/4P/5P

Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6 30%
265,000 VND
185,500 VND

Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6 3P/4P/5P

Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6 30%
325,000 VND
227,500 VND

Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6 3P/4P/5P

Phích cắm di động loại kín nước IP67 63A F03X-6 30%
740,000 VND
518,000 VND

Phích cắm di động loại kín nước IP67 63A F03X-6 3P/4P/5P

Phích cắm di động loại kín nước IP67 125A F04X-6 30%
1,420,000 VND
994,000 VND

Phích cắm di động loại kín nước IP67 125A F04X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78 30%
235,000 VND
164,500 VND

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78 3P - 230V/4P/5P - 400V

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6.. 30%
620,000 VND
434,000 VND

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6.. 3P - 230V/4P/5P - 400V

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 30%
550,000 VND
385,000 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6 30%
980,000 VND
686,000 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6 3/4/5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 125A F14X-6 30%
980,000 VND
686,000 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 125A F14X-6 3/4/5P

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 5P F3152-6/ F3252 - 6/ F335 - 6/ F345 - 6  30%
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 4P F3142-6/F3232 - 6/F334 - 6/F344 - 6 30%
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 30%
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 30%
325,000 VND
227,500 VND

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 16A/32A/63A/125A

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 30%
1,600,000 VND
1,120,000 VND

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 16A 3P/32A 5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 30%
407,000 VND
284,900 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 3P/4P/5P

Phích cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F0242-3V 30%
Ổ cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F2242-3V 30%
Ổ cắm gắn âm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F3242-3V 30%
 ổ cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F1242-3V 30%
Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 125A F24X-6
liên hệ

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 125A F24X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 63A F23X-6
liên hệ

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 63A F23X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 32A F22X2-6 30%
400,000 VND
280,000 VND

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 32A F22X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 16A F21X2-6 30%
280,000 VND
196,000 VND

Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 16A F21X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước 32A -5P - 400V - 6H - IP67  F75252-6 30%
Phích cắm nối chia 3 ổ cắm nối loại không kín nước 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 F9432000 30%
Ổ cắm nối chia 3 ngã loại không kín nước IP44 16A 3P F9432006 30%
Ổ cắm nối loại không kín nước 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 F213-6ECO 30%
1 đến 32 trong 45 records

Xem Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp các hãng khác

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Legrand Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic/Nanoco Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp