Catalogue & Bảng giá Kawasan

Chuông điện Kawasan

Chuông báo Báo khách độc lập KW-i16B -15%
Nút nhấn không dùng pin tích hợp thêm với i618 D81 -15%
Chuông tích hợp thêm với nút nhấn D81 hoặc I61 B8 -15%
Báo khách không dây remote kawasan i618A-R -15%
Báo khách không dây kawasan i618A -15%
Chuông cửa cao cấp - công nghệ tự tích điện DB818 -15%
Chuông cửa không dây Kawasan DB668D -15%
Chuông không dây thêm được nhiều chuông, nút nhấn DB669 -15%
Chuông B68A tích hợp thêm chuông cửa B68A -15%
Chuông B87 tích hợp thêm chuông cửa B87-1 -15%
Đầu cảm ứng tích hợp thêm chuông cửa D28B -15%
Chuông B69 tích hợp thêm chuông cửa B69 -15%
Báo khách không dây KW-I287A -15%
420,000 VND
357,000 VND

Báo khách không dây KW-I287A

Nút nhấn tích hợp thêm chuông cửa D66D -15%
Nút nhấn tích hợp thêm chuông cửa D66B -15%
Nút nhấn D65 tích hợp thêm chuông cửa D65 -15%
Chuông B8A tích hợp thêm chuông cửa B8A -15%
Chuông B68B phụ kiện tích hợp thêm chuông cửa B68B -15%
Chuông B65 tích hợp thêm chuông cửa B65 -15%
Chuông không dây thêm được nhiều chuông, nút nhấn DB668B -15%
Chuông cửa không dây Kawasan DB658 -15%
Nút nhấn D87 phụ kiện tích hợp thêm D87 -15%
Chuông cửa và camera không dây DB09-WIFI -15%
Báo khách không dây kawasan KW-I618B -15%
Báo khách không dây KW-I287E -15%
390,000 VND
331,500 VND

Báo khách không dây KW-I287E

Chuông cửa không dây nút nhấn không dùng pin DB817-1 -15%
Chuông cửa không dây DB668A -15%
260,000 VND
221,000 VND

Chuông cửa không dây DB668A

Báo động, báo khách lời chào MP3 I246S-1R -15%
Báo động, báo khách lời chào MP3 I236S -15%
Chuông cửa không dây nút nhấn không dùng pin DB817 -15%
Chuông không dây thêm được nhiều chuông, nút nhấn DB618 -15%
Chuông không dây thêm được nhiều chuông, nút nhấn DB667 -15%
Chuông không dây thêm được nhiều chuông, nút nhấn DB667D -15%